1. KOSTPRIJS & KORTING

 • Hieronder vind je de DEELNAMEPRIJZEN terug.
 • Dankzij de Lotus-koekenverkoop heeft elke deelnemer recht op een korting van €100.
 • Via een formulier van je mutualiteit kan je daarbovenop nog €5/dag recupereren.

DEELNAME IN EIGEN OPTIMIST

Maaltijden, training, verblijf, vergoeding begeleiders, kosten voor huur motor-boten en benzine,... = alles inbegrepen.

€380

             - €100       = €280

DEELNAME IN OPTIMIST

Maaltijden, training, verblijf, vergoeding begeleiders, kosten voor huur motor-boten en benzine, gebruik optimist...       

= alles inbegrepen

€430

             - €100     = €330

2. BETALING VAN DE ZEILSTAGE

SCHIJF 1: NOVEMBER 2019

 • Wanneer je jouw kind(eren) inschrijft, zal je vriendelijk verzocht worden om het voorschot van €200 over te maken. Dit is noodzakelijk om de inschrijving te voltooien. 
 • BEDRAG: €200
 • IBAN: BE89 9730 9696 6385
 • BEGUNSTIGDE: NWV
 • MEDEDELING: "VOORSCHOT ZOMERSTAGE + NAAM DEELNEMER"

SCHIJF 2: MAART 2019

 • Je betaalde in november een voorschot van €200. 
 • Dankzij de koekenverkoop krijgt elke deelnemer €100 sponsoring. 
 • Hierdoor bedraagt de 2e schijf €80 OF €130, respectievelijk voor deelname in eigen boot OF cluboptimist.
Begin maart zal je een mail ontvangen met info over de betaling van deze 2e schijf.
Heb je nog vragen? Contacteer Jelle via nwv-jeugd@telenet.be of 0479 37 32 31.

3. TERUGBETALING BIJ UITSCHRIJVEN

Deze zeilstage draait net break even. De kostprijs is berekend op een vast aantal deelnemers. Gelieve daarom begrip te hebben voor volgende situaties:

 • Indien jouw kind door omstandigheden niet meer kan deelnemen, maar ik een vervanger vind, dat wordt het bedrag dat je reeds betaalde, gedeeltelijk teruggestort. We rekenen een administratieve kost van €25 aan.
 • Indien jouw kind door omstandigheden niet meer kan deelnemen, en er niemand in zijn/haar plaats kan aan-sluiten, kunnen we je enkel het bedrag voor het gebruik van een clubboot uit schijf 2 terugbetalen.