1. KOSTPRIJS & KORTING

  • Hieronder vind je de DEELNAMEPRIJZEN terug.
  • Dankzij de Lotus-koekenverkoop heeft elke deelnemer recht op een korting van €100.

DEELNAME IN EIGEN BOOT

Maaltijden, training, verblijf, vergoeding begeleiders, kosten voor huur motor-boten en benzine,... = alles inbegrepen

€380

       - €100
 = €280

DEELNAME IN CLUBBOOT

Maaltijden, training, verblijf, vergoeding begeleiders, kosten voor huur motor-boten en benzine,... = alles inbegrepen

+ GEBRUIK RS TERA

€455

       - €100
= €355

2. BETALING VAN DE ZEILSTAGE


SCHIJF 1: NOVEMBER 2019

  • Wanneer je jouw kind(eren) inschrijft, zal je vriendelijk verzocht worden om het voorschot van €200 over te maken. Dit is noodzakelijk om de inschrijving te voltooien.
  • BEDRAG: €200
  • IBAN: BE89 9730 9696 6385
  • BEGUNSTIGDE: NWV
  • MEDEDELING: "VOORSCHOT ZOMERSTAGE + NAAM DEELNEMER"


SCHIJF 2: MAART 2020

  • Je betaalde reeds een voorschot van €150. Elke deelnemer krijgt dankzij de koekenverkoop €100 sponsoring. "Schijf 2" bedraagt bijgevolg €80 of €155, respectievelijk voor deelname in eigen boot of in een clubboot.

In maart zal je een mail ontvangen met info over de betaling van deze 2e schijf. Heb je nog vragen? Contacteer jelle via jellevets-nwv@outlook.com

3. TERUGBETALING BIJ UITSCHRIJVEN

Deze zeilstage draait net break even. De kostprijs is berekend op een vast aantal deelnemers. Gelieve daarom begrip te hebben voor volgende situaties:

  • Indien jouw kind door omstandigheden niet meer kan deelnemen, maar ik een vervanger vind, dat wordt het bedrag dat je betaalde gedeeltelijk teruggestort. We rekenen een administratieve kost van €25 aan.
  • Indien jouw kind door omstandigheden niet meer kan deelnemen, en er niemand in zijn/haar plaats kan aan-sluiten, kan de club je enkel het bedrag voor het gebruik van een clubboot uit schijf 2 terugbetalen.